sobota 16 kwietnia 2016

 

    Aula Kryształowa

09.30-10.30

 

Rejestracja Gości, wpisy do Księgi Pamiątkowej - hol Auli Kryształowej

09.30-10.30

 

Koncert Chóru Ursynovia Cantabile „Od serca do serca”

10.30-11.00

 

przerwa

   

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z Władzami Rektorskimi

11.00-11.20

 

Hymn Państwowy, przywitanie Gości

11.20-11.40

 

Przemówienia okolicznościowe

11.40-12.00

 

Wręczenie Statuetek Jubileuszowych

12.00-12.20

 

 

Wykład Jubileuszowy

Stan i perspektywy WOBiAK

prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, Dziekan WOBiAK

12.20-12.30

 

Gaudeamus

12.30-13.00

 

przerwa

   

Sesja Wykładowa

13.00-15.00  

Wykłady z dyskusją panelową

13.10-13.40

 

Nowe rynki zbytu dla polskiej produkcji ogrodniczej

poseł Mirosław Maliszewski

13.40-14.10

 

Bezpieczeństwo żywności

dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW

14.10-14.40

 

Zielona infrastruktura Warszawy

dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW

14.40-15.00

 

Wystąpienia sponsorów

15.00-16.00

 

Przerwa obiadowa - hol Auli Kryształowej oraz namioty przed Aulą

     
    Jednostki Wydziału

16.00-17.00

 

Zwiedzanie laboratoriów, szklarni i specjalistycznych sal dydaktycznych WOBiAK; indywidualnie wizyty w Jednostkach

     
    Aula Kryształowa

20.00-03.00

 

Bal Absolwenta w Auli Kryształowej

 

95lat_www_027.jpg